cs / en


Obecná pravidla závodu

Obecná pravidla závodu Singing Rock STEEL

Aktivity spojené se závodem s sebou nesou určitá rizika. Všichni závodníci berou na vědomí, že tyto aktivity provozují na vlastní odpovědnost a nebezpečí a potvrzují, že jsou si plně vědomi všech nebezpečí a rizik vyplývajících z účasti v závodu, včetně možnosti vzniku úrazu a škody na zdraví. Všichni závodníci berou na vědomí, že účast v závodu je provozovatelem povolena jen osobám, které byly řádně seznámeny a proškoleny s technikami lezení a tyto techniky bezpečně ovládají.  

Každý závodník je před zahájením závodu povinen zhodnotit svůj aktuální zdravotní stav, fyzické možnosti, jakož i své schopnosti a zkušenosti se závodními aktivitami a všech technik s těmito aktivitami souvisejícími. Závodník svým startem v závodu prohlašuje, že jeho zdravotní stav nevylučuje vykonávání závodních činností a aktivit s tím spojených. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků, která vznikla v důsledku přecenění vlastních schopností, zdravotního stavu či nezvládnutí jakékoli techniky. Závodníkům je zakázáno závodit pod vlivem návykových látek. Provozovatel neodpovídá za technický stav vlastního vybavení návštěvníka.

Účastí v závodu Singing Rock STEEL 23 účastník souhlasí s pravidly uvedenými v tomto dokumentu a doplňujícími pravidly pro každou disciplínu. Pořadatel může pravidla měnit kdykoli do začátku závodu.

Osobní údaje

Osobní údaje registrovaných závodníků pro Singing Rock STEEL 23 jsou zpracovávány pořadatelem akce. Tyto údaje jsou shromažďovány za účelem registrace a účasti v závodu Singing Rock STEEL 23. Všichni závodníci mají právo kdykoli nahlédnout a upravit na své osobní údaje a také mají právo tento souhlas zrušit a to písemnou žádostí zaslanou na adresu pořadatele Klub START-UP, o.s., Dělnická 244, 272 01 Kladno, Česká republika.

Závodníci dávají výslovný souhlas pořadateli závodu a jeho partnerům s pořizováním fotografií a videí zachycujících jejich osobu, používáním, kopírováním, upravováním a propagováním těchto snímků přímo i nepřímo a také dovolením k použití snímků třetí stranou.

Vybavení

Veškeré použité vybavení nesmí být upravováno a musí být použito v souladu s návodem k použití.

Na některé disciplíny může být třeba specifické vybavení, které v tomto případě bude poskytnuto pořadatelem u disciplíny. Každý závodník má povinnost ujistit se, že jejich vybavení splňuje předepsané standardy a nesmí být poškozené.

Povinné vybavení na všechny disciplíny:

Vybavení musí splňovat výše uvedené normy, či jejich ekvivalent dle ANSI.

 

 

 

Doporučené vybavení:

Pracovní obuv, oblečení vhodné pro práci ve výškách, rukavice, ochrana zraku. Polohovací zařízení, tlumič pádu.

U všech disciplín platí:

Při lanovém přístupu:

Při vertikálním pohybu závodník musí být vždy zajištěn dvěma na sobě nezávislými body, z nichž jeden je tvořen zachycovačem pádu (EN353).

V ostatních případech (horizontální lezení, polohování, přepínání) může závodník použít kombinaci dvěma z těchto prvků:

Penalizace je za chyby, např:

situace, kde je pádový faktor více jak 2 (velký průvěs lana na back-up)

ztráta vybavení a materiálu

zajištění se do nevhodného či nepovoleného kotevního bodu

použití OOPP v rozporu s návodem výrobce

nezajištěná slaňovací brzda

nezajištěná pojistka západky u karabiny, nedovřená západka karabiny

anomální zatížení karabiny

zásah do závodu jiného účastníka (použití jeho lan)

špatně uvázaný uzel pokud je přesně daný

chybějící uzel na volném konci lana

 

 

 

 

Diskvalifikace je za situace typu:

               přechod do jednolanové techniky

pád do systému zachycení pádu

               nekontrolovaný sestup či zhoupnutí se o více než 1,5 m

nepoužití zachycovače pádu při slaňování na dvou brzdách

neuposlechnutí instrukcí rozhodčího

 

Při postupu kotevními body:

Při postupu kotevními body stačí připojení závodníka pomocí dvou odsedacích smyček.

Penalizace je za chyby, např:

situace, kde je pádový faktor více jak 2 (velký průvěs lana na back-up)

ztráta vybavení a materiálu

zajištění se do nevhodného či nepovoleného kotevního bodu

použití OOPP v rozporu s návodem výrobce

nezajištěná slaňovací brzda

nezajištěná pojistka západky u karabiny, nedovřená západka karabiny

anomální zatížení karabiny

zásah do závodu jiného účastníka (použití jeho lan)

špatně uvázaný uzel pokud je přesně daný

chybějící uzel na volném konci lana

Diskvalifikace je za situace typu:

               přechod do jednolanové techniky

pád do systému zachycení pádu

               nekontrolovaný sestup či zhoupnutí se o více než 1,5 m

neuposlechnutí instrukcí rozhodčího


Generální partneři

Partneři

Lezecká stěna Kladno
Huťská, 272 01 Kladno
272 01 Kladno

jana@sambar.cz
telefon: +420 730 827 912


Created 2015 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - tvorba videa